GODZILLA 1991

Kaiyodo

Vinyl:  20cm

Modeled & Painted By: Rich McCoy