GODZILLA 1992

Kaiyodo

VINYL:  30cm

Modeled & painted by: Rich McCoy